Overordna planprinsipp og planstrategi i Helse Vest

Kvifor planstrategi?

Helse Vest har ein planstrategi for å ha ein overordna og heilskapleg tilnærming til planarbeid. 

Planprinsippa i Helse Vest

Planar i Helse Vest skal  vere korte, presise og peike framover. 

Dei følgjer eit sett med felles prinsipp, som vi kallar VEST.