Veiledende retningslinje: Involvering av private aktører i plan- og utviklingsarbeid

Innledning

Dette er spesialisthelsetjenestens veiledende retningslinje for involvering av private aktører i plan- og utviklingsarbeid. Den er godkjent av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene våren 2022.

Formål og utgangspunkt

Formålet er å legge til rette for gode involveringsprosesser. Utgangspunktet for denne retningslinjen er pasientens behov for utvikling av helsetjenester, og RHF-enes ansvar for å utvikle best mulige helsetjenester på en bærekraftige måte.

Retningslinjen er fleksibel og veiledende, og kan tilpasses mangfoldet av aktører og typer av selskap spesialisthelsetjenesten samhandler med. Retningslinjen er utformet for å inkluderer, ikke ekskluderer.

Retningslinjen beskriver hvordan en ensartet praksis rundt involvering kan se ut. Vi understreker samtidig at retningslinjen er veiledende og kan tilpasses ulike situasjoner, samarbeidsrelasjoner og kontraktsformer – eksempelvis private ideelle sykehus med driftsavtale. Retningslinjen er utformet i lys av det generelle kravet om planlegging RHF-ene har etter spesialisthelsetjenestelovens § 2-1 a, som gjelder uavhengig av hvordan RHF-ene sørger for å levere tjenestene.

Retningslinjen som pdf-fil

Veiledende retningslinje for involvering av private aktører i plan- og utviklingsarbeid.

Nasjonal veiledende retningslinje - Involvering av private aktører i plan- og utviklingsarbeid V02.pdf

Retningslinjen som PowerPoint-fil

Veiledende retningslinje for involvering av private aktører i plan- og utviklingsarbeid.

Nasjonal veiledende retningslinje - Involvering av private aktører i plan- og utviklingsarbeid V02 (3).pptx